Privacybeleid

Het AVG-privacybeleid van RENOLIT IBÉRICA

Bij RENOLIT waarderen we onze gebruikers en cliënten en engageren we ons om hun privacy te beschermen. Dit beleid beschrijft hoe we de persoonlijke informatie van alle mensen die omgaan met RENOLIT IBÉRICA op deze website verwerken en beschermen.

In overeenstemming met de voorzieningen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad, van 27 april 2016 (AVG) en de Organische wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeert NL.ALKORPLAN.INFO u dat als u instemt met dit privacybeleid, u geïnformeerde, uitdrukkelijke, vrije en  onmiskenbare toestemming geeft zodat de door u verstrekte gegevens worden verwerkt door NL.ALKORPLAN.INFO in de rol van beheerder en waarop in overeenstemming met de huidige wetgeving de beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen worden toegepast.

Waarschuwing voor kinderen

In overeenstemming met de voorzieningen in artikel 8 van de AVG en artikel 7 van de Organische wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, mogen alleen personen die ouder zijn dan 14 hun wettelijke toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens door RENOLIT IBÉRICA. Voor kinderen jonger dan 14 moet een ouder of voogd toestemming geven voor de verwerking en die wordt alleen als wettig beschouwd als ze die ook verstrekten.

Kinderen die jonger zijn dan 14 en deze website gebruikten zonder hun ouders te informeren, kunnen zich niet registreren als gebruiker.

De beheerder die uw persoonsgegevens verwerkt

RENOLIT IBÉRICA, S.A.

NIF (Belasting-ID): A08058943

Adres: Ctra. del Montnegre, s/n. 08470, Sant Celoni (Barcelona)

Bedrijfsregistergegevens: Stad: A08058943 Volume: 38758 Folio: 31 Boek: Blad: B-68100

Hoe verkrijgen we uw gegevens?

 RENOLIT IBÉRICA S.A. beheert de website: NL.ALKORPLAN.INFO is de website waarop informatie wordt verstrekt over het product en de installatie van het versterkte membraan, coating voor zwembaden.

De persoonsgegevens die wij verwerken, werden verstrekt door onze eigen gebruikers en worden op de volgende manier verzameld:

 • Het contactformulier
 • Het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief

Wettelijke gronden om uw gegevens te verwerken

Om contact op te nemen en u in te schrijven op onze nieuwsbrief, moet u instemmen met dit privacybeleid.

We verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden in verband met onze marketing- en verkoopsactiviteiten op basis van toestemming.De wettelijke basis om de gegevens te verwerken van de mensen die door NL.ALKORPLAN.INFO aangeboden producten of diensten kopen, is de uitvoering van het verkoopscontract. Wanneer aangegeven op onze websites op het moment dat persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten.

NL.ALKORPLAN.INFO verbindt zich ertoe om de uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de gebruiker te bekomen voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.

Gebruikers hebben steeds het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming even eenvoudig intrekken als het was om die te geven. Het intrekken van de toestemming heeft doorgaans geen invloed op het gebruik van de website.

Wanneer gebruikers nu en dan hun gegevens verstrekken door formulieren voor consultaties, om informatie te vragen of voor redenen in verband met de inhoud van de website, zullen ze geïnformeerd wordt als de verstrekking verplicht is omdat ze essentieel is voor de correcte ontwikkeling van de operatie.

Gegevenscategorieën die we verwerken

De op NL.ALKORPLAN.INFO verwerkte gegevenscategorieën zijn alleen identificerende gegevens en transacties die worden uitgevoerd in onze online winkel. Wij verwerken nooit speciale categorieën van persoonlijke informatie in de zin van artikel 9 van de AVG.

 

De persoonlijke informatie die NL.ALKORPLAN.INFO verzamelt en verwerkt omvat:

 • Naam en fysiek adres, e-mailadressen en telefoonnummers.
 • Werknemersgegevens van bedrijven voor trainingscursussen voor installateurs, professionele gegevens (functie, ervaring, etc.)
 • Gegevens in verband met transacties, zoals verzochte producten en diensten.
 • Unieke identificatiemiddelen, zoals het identificatiemiddel van het mobiele toestel of het cookie-identificatiemiddel van hun browser.
 • IP-adressen en informatie afgeleid van het IP-adres, zoals de geografische locatie.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door NL.ALKORPLAN.INFO om de verbintenissen tussen de beheerder van de website en gebruikers en cliënten te faciliteren, te versnellen en na te leven, of de relatie onderhouden die wordt gecreëerd in de formulieren die cliënten invullen of om te reageren op een verzoek of consult.

We kunnen persoonlijke informatie van gebruikers gebruiken om onze commerciële en promotie-initiatieven te verbeteren en de bezochte pagina’s, door bezoekers uitgevoerde zoekopdrachten te analyseren, om ons aanbod van content en artikelen te verbeteren en de content, de presentatie en diensten te personaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor een commercieel doel van maatwerk, operaties en statistiek, en activiteiten in verband met de bedrijfsdoeleinden van NL.ALKORPLAN.INFO, en voor extractie, gegevensopslag en marketingstudies om de aangeboden content aan te passen aan de gebruiker, en om de kwaliteit, het gebruik en browsen van de website te verbeteren.

Op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen door de verschillende formulieren op de website, zal de gebruiker worden geïnformeerd over het doel of specifieke doelen voor de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt, d.w.z. het gebruik van de verzamelde informatie.

Samengevat:

 • Contactformulier: Reageren op verzoeken van gebruikers om contact op te nemen door deze media.
 • Inschrijvingsformulier: Om de nieuwsbrief met aanbiedingen en commerciële voorstellen te verzenden.
 • Registratieformulieren: Zodat u een account kunt creëren op onze website en toegang krijgt tot de functies.

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven: We kunnen uw gegevens verwerken om een wettelijke verplichting na te leven. Het kan, bijvoorbeeld, gaan om een wettelijk proces of een verzoek van een bevoegde controle-instantie, zoals:
 • Om de rechten en veiligheid van onze gebruikers, derden en de onze te beschermen.
 • Om de wettelijke vereisten na te leven, inclusief naleving van juridische orders, verzoeken en andere gepaste wettelijke mechanismen.
 • Om informatie te verstrekken aan vertegenwoordigers en adviseurs, inclusief advocaten en fiscale raadgevers om in overeenstemming te zijn met de wettelijke, fiscale of veiligheidsvereisten.
 • Om de op deze website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Andere niet-identificeerbare gegevens worden ook verzameld en verkregen door sommige cookies die worden gedownload op de gebruikers computer wanneer ze op de website browsen zoals beschreven in het cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren De verschillende domeinen die zijn geassocieerd met NL.ALKORPLAN.INFO op sociale netwerken. De verwerking van de gegevens die wordt uitgevoerd door de personen die de officiële pagina’s van NL.ALKORPLAN.INFO op sociale netwerken volgen, wordt beheerd door deze rubriek en de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en toegangsvoorschriften van het sociale netwerk die steeds van toepassing zijn en werden aanvaard door de gebruiker. NL.ALKORPLAN.INFO verwerkt uw gegevens om zijn aanwezigheid op het sociale netwerk te beheren, te rapporteren over activiteiten, producten of diensten, en elk ander doel zoals toegestaan onder de voorschriften van de sociale netwerken. We zullen de profielen van volgers op sociale netwerken nooit gebruiken om individuele reclame te sturen.

NL.ALKORPLAN.INFO verkoopt, leaset of wijst geen persoonlijke gegevens toe aan derden die de gebruiker kunnen identificeren zonder voorafgaande toestemming, en zal dit in de toekomst ook niet doen.

Maar in sommige gevallen kunnen de persoonlijk gegevens van gebruikers worden verzonden naar de verdelers, installateurs of commerciële partners van RENOLIT S.L. uitsluitend om de verzochte diensten te leveren. Dit gebeurt altijd plaats onder de strengste veiligheidsstandaarden.

Wat zijn uw rechten wanneer u gegevens aan ons verstrekt?

Elke persoon heeft het recht om informatie te verkrijgen of NL.ALKORPLAN.INFO persoonlijke gegevens verwerkt in verband met hem of haar.

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat een op NL.ALKORPLAN.INFO geregistreerde gebruiker op elk moment de annulering of beëindiging van het registratieverzoek kan verzoeken, en/of hun account en informatie te laten sluiten of verwijderen uit de NL.ALKORPLAN.INFO database. Lees de rubriek “Recht op toegang, annulering en correctie van persoonlijke informatie”.

De betrokken personen hebben het recht om:

 • Toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens in verband met de betrokken partij.
 • Om een verzoek tot verwijdering of correctie in te dienen.
 • Annulering te verzoeken.
 • Te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt.
 • Zich te verzetten tegen de verwerking.
 • De gegevensportabiliteit te verzoeken.

De betrokken personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, en om te verzoeken dat de onnauwkeurige gegevens worden gecorrigeerd of, indien van toepassing, de verwijdering te verzoeken, wanneer de gegevens bijvoorbeeld niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In bepaalde omstandigheden, kunnen de betrokken partijen verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. In dat geval zullen we ze enkel bewaren voor de verdediging van claims.

Onder bepaalde omstandigheden en voor redenen in verband met hun bepaalde situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens door NL.ALKORPLAN.INFO en op dat moment zal NL.ALKORPLAN.INFO de gegevens niet langer verwerken, uitgezonderd als basis voor dwingende legitieme gronden of het uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims. Als betrokken partij hebt u het recht om de voor u relevante persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd formaat, dat vaak gebruikt wordt en mechanisch kan worden gelezen en ze over te dragen aan een andere beheerder wanneer:

 • De verwerking gebaseerd is op toestemming.
 • De gegevens werden verstrekt door de betrokken partij.
 • De verwerking wordt uitgevoerd op geautomatiseerde wijze.

Door het recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de beheerder te ontvangen wanneer dit technisch mogelijk is.

De betrokken partijen zullen tevens het recht hebben op doeltreffende juridische bescherming en om een claim in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, als zij menen dat de verwerking van de persoonlijke gegevens de voorschriften schendt.

Om deze rechten uit te voeren, maken we gebruik van een specifiek formulier en u dient daarvoor contact op te nemen met PISCINAS@RENOLIT.COM

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De verwerkte gegevens zullen worden bewaard tot het einde van de wettelijke perioden die zijn ingesteld voor de bewaring van gegevens, als er een wettelijke verplichting is om ze te onderhouden, of als er geen dergelijke wettelijke periode is, tot de betrokken partijen vragen dat ze verwijderd worden om hun verleende toestemming intrekken.

We bewaren uw persoonlijke informatie bijgevolg voor de vereiste of toegestane tijd in overeenstemming met de doelen waarvoor de informatie werd verkregen.  De criteria die gebruikt worden om de bewaartijden te bepalen omvatten de duur van de relatie die we hadden met u en de voorzieningen van de gecontracteerde diensten, onze wettelijke verplichtingen.

Aan wie worden uw gegevens gerapporteerd?

In overeenstemming met het gebruik van de persoonlijke informatie, kunnen we uw persoonlijke informatie doorgeven aan recipiënten die ons helpen onze diensten voor ons te promoten of te ondersteunen (“serviceproviders”).

Alle serviceproviders gaan een contract aan met NL.ALKORPLAN.INFO dat de persoonlijke informatie beschermt en het gebruik ervan beperkt onder dit beleid.

Om diensten te promoten die strikt vereist zijn voor de ontwikkeling van activiteiten, deelt NL.ALKORPLAN.INFO, gegevens met de volgende providers onder hun overeenstemmende privacyvoorwaarden:

 • Externe serviceproviders (vb. analyseservices, beheer van marketingcampagne, websitebeheer, en e-maildistributie, audits en andere gelijkaardige serviceproviders) zodat zij commerciële functies kunnen uitoefenen namens NL.ALKORPLAN.INFO
 • ALKORPLAN.INFO verdelers om aanvullend toezicht te houden op de interesses van de gebruikers of cliënten, specifieke providers die complementaire producten en diensten aanbieden.
 • Officiële installateurs.

 

En ook:

Hosting van leveranciersnaam: OVH

Facturatietool: QAD

Tool voor cliëntbeheer en database: Salesforce

E-mailmarketingtool: Mailchimp

Analysetools: Google Analytics, SE Ranking, Hotjar

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens

NL.ALKORPLAN.INFO verbindt zich ertoe om bij het gebruik en de verwerking van de gegevens, inclusief de gebruikers persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met hun doel, om in overeenstemming te zijn met de verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen om onbevoegde wijzigingen, verlies, verwerking of toegang te voorkomen in overeenstemming met de huidige voorschriften inzake gegevensbescherming aan te nemen.

Deze website heeft een SSL-certificaat. Dit is een beveiligingsprotocol dat verzekert dat uw gegevens op een integrale en veilige manier worden overgedragen, d.w.z. dat de overdracht van de gegevens tussen een webserver en feedback totaal versleuteld is. Hiertoe behoren ook anti-spammaatregelen, maatregelen tegen aanvallen en phishing.

Ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de verwerking, verzekert NL.ALKORPLAN.INFO dat elk voor de verwerking van de gebruikers gegevens bevoegde personen (met inbegrip van zijn personeel, medewerkers en providers) onderhevig is aan een passende vertrouwelijkheidsverplichting (een al dan niet contractuele of wettelijke verplichting).

In het geval van een beveiligingsincident waar NL.ALKORPLAN.INFO zich bewust van wordt, moet het de cliënt onmiddellijk op de hoogte brengen en tijdelijke informatie vertrekken ten aanzien van het beveiligingsincident wanneer het bekend wordt of wanneer de cliënt dit redelijkerwijs verzoekt.

Veiligheidsmededeling en melden van inbreuken

NL.ALKORPLAN.INFO zal redelijke en passende maatregelen nemen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, onthulling, alteratie en vernietiging, rekening houdende met de risico’s betreffende de verwerking en aard van de persoonlijke informatie. Als NL.ALKORPLAN.INFO, vaststelt dat de servicegegevens gecompromitteerd werden (zelfs wanneer door een NL.ALKORPLAN.INFO werknemer), werden blootgesteld aan een veiligheidsinbreuk, of informatie onrechtmatig werd verkregen door een derde, zal NL.ALKORPLAN.INFO u onmiddellijk informeren over deze inbreuk, aanwending of onrechtmatige verkrijging.

Remarketing acties

De remarketing-functie stelt de website in staat om mensen te bereiken die NL.ALKORPLAN.INFO eerder hebben bezocht en een bepaald publiek met een specifieke boodschap associëren. In andere woorden, remarketing is een methode om te verzekeren dat de gebruikers die de site hebben bezocht, terugkeren.

Als een NL.ALKORPLAN.INFO gebruiker, dient u te weten dat de website informatie verzamelt voor deze remarketing-functie. De informatie die wordt verzameld met behulp van deze functie wordt verzameld door Facebook cookies: U kunt de door deze cookies verzamelde gegevens vinden in de volgende privacybeleid van elke service:

U kunt het gebruik van cookies van een derde uitschakelen door naar de Network Advertising Initiative‘s pagina te gaan. Dit type dienstverlening staat interactie met sociale netwerken  of andere externe platformen rechtstreeks van de pagina’s van deze website toe. De interacties en informatie verkregen door deze website zal altijd onderhevig zijn aan de privacy-instellingen van de gebruiker in elke sociaal netwerk. Als een service wordt geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken toestaat, is het mogelijk dat deze service gegevens of het webververkeer verzamelt in verband met de pagina’s waarop zij zijn geïnstalleerd, zelfs indien gebruikers geen gebruik van de service maken.

Browsing

Door op NL.ALKORPLAN.INFO te browsen, kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld. Het kan gaan om IP-adressen, geografische locatie (een benadering), een register van hoe de diensten en sites worden gebruikt, en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Niet-identificeerbare gegevens zijn ook gegevens in verband met uw surfgewoontes door externe diensten. Deze website maakt gebruikt van de onderstaand externe analyse-services:

 • Analytics
 • SE Ranking, Hotjar

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep in zijn geheel.

Nauwkeurigheid en getrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u de enige persoon die verantwoordelijk is voor de getrouwheid en nauwkeurigheid van de gegevens die u naar NL.ALKORPLAN.INFO verzendt en wordt NL.ALKORPLAN.INFO hierbij vrijgesteld van alle aansprakelijkheid in dit verband.

De gebruikers garanderen en zijn te alle tijde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de persoonsgegevens die worden verstrekt en verbinden zich ertoe om ze up-tot-date te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Wijzigingen in het privacybeleid

NL.ALKORPLAN.INFO behoudt het recht om dit beleid te wijzigen om in overeenstemming te zijn met wettelijke en rechtelijke ontwikkelingen en industriepraktijken. In deze gevallen zal  NL.ALKORPLAN.INFO de wijzigingen redelijkerwijze op voorhand melden op deze pagina voordat ze worden geïmplementeerd.

Twijfels en vragen over dit beleid

Als u vragen hebt over dit beleid of privacyproblemen hebt in verband met toegang of het corrigeren van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons door ons consultformulier of een e-mail sturen naar:

 PISCINAS@RENOLIT.COM 

Hoewel de meeste vragen en problemen in verband met toegang doorgaans snel kunnen worden opgelost, vragen we u om er rekening mee te houden dat complexe verzoeken wellicht meer onderzoek en tijd vereisen. In dergelijke zullen de problemen worden opgelost of u wordt geïnformeerd over de aard van het probleem en de stappen die binnen 30 dagen zullen worden ondernomen.